1 RT

1RT 合约网址

供应

1RT 的总供应量为 2,100,000,000。
1RT 代币分配
1. 2,000,000,000 –游戏版税和新会员 注册
2. 100,000,000 – 开发商
3. 4,000,000 – 提前铸造
开发商的 1RT 代币分配
96,000,000 - 从 2023 年 9 月 1 日开始,每月支付 200,000 1RT,最终支付将在 2066 年完成。
1RT 代币分配(按年)

1 RT 消耗机制

以下活动可消耗 1RT 代币:
 1. 1.
  铸造跑鞋
 2. 2.
  修复跑鞋
 3. 3.
  升级跑鞋
 4. 4.
  升级神器
 5. 5.
  解锁插槽