1 RT

Địa chỉ Hợp đồng 1RT

Nguồn cung

Tổng nguồn cung 1RT là 2.100.000.000
Phân phối token 1RT
1. 2.000.000.000 - Cho hoa hồng trong game & thành viên đăng ký mới
2. 100.000.000 - Cho nhà phát triển
3. 3. 4.000.000 - Chế tạo sẵn

PHÂN PHỐI TOKEN 1RT CHO NHÀ PHÁT TRIỂN

96.000.000 - 200.000 1RT sẽ được chi mỗi tháng bắt đầu từ 1/9/2023. Lượt chi cuối cùng sẽ vào năm 2026.
PHÂN PHỐI TOKEN 1RT THEO NĂM

Cơ chế đốt 1RT

1RT được đốt để:

1. Chế Tạo Giày
2. Sửa chữa
3. Thăng cấp cho Giày
4. Nâng cấp Hiện Vật
5. Mở khóa Ổ
Last modified 10mo ago