Comment on page

Bắt đầu

Để bắt đầu, người dùng cần tải về ứng dụng 1move

1. Tải về ứng dụng 1MOVE

Tải về tại:

2. Đăng ký tài khoản ở 1move

Sau khi truy cập được vào ứng dụng trên các thiết bị của mình, bạn sẽ có thể đăng ký tài khoản ở 1move bằng địa chỉ email của mình. Sau đó bạn sẽ nhận được mã xác nhận thông qua email đã đăng ký, được sử dụng để đăng nhập. Bước cuối cùng là nhập đường dẫn/mã giới thiệu (được cung cấp bởi người giới thiệu) để hoàn tất đăng ký.

3. Tạo ví tiền mã hóa

Nhấp vào biểu tượng ví tiền ở góc trên bên phải của màn hình chính. Một cụm bí mật 12 từ sẽ được tạp ra. Mã cụm từ này sẽ được dùng để khôi phục của bạn nếu bạn quên mật khẩu hoặc gỡ cài đặt ứng dụng.
Chú ý
Hãy ghi chú lại mã cụm từ và cất nó ở nơi an toàn

4. Chuyển BNB vào Ví trong ứng dụng của bạn

Chuyển BNB vào Ví trong ứng dụng của bạn để mua Gói Khởi Động hoặc Giày NFT và đảm bảo bạn luôn duy trì số dư BNB để làm phí gas trong Ví của bạn.

5. Mua NFT

Đi đến Gói Giày Khởi Động và chọn Giày cho bạn! Bạn có thể chọn bất cứ gói Giày nào bạn thích miễn là số dư BNB khả dụng đủ để mua giày.
Chúc mừng! Bạn đã hoàn tất! Sau khi mua một Giày, năng lượng sẽ phục hồi ở mức 25% mỗi 6 tiếng (Được cố định vào các khung giờ 07:00, 13:00, 19:00, 01:00 giờ Việt Nam)
Bạn có thể bắt đầu hành trình 1move ngay lập tức sau khi 25% năng lượng đầu tiên được khôi phục.

6. Giai đoạn Giày phục hồi.

Tất cả Giày được mua trong Gói Chế Tạo Giày sẽ bị khóa trong 365 ngày. Trong quá trình phục hồi này, bạn không thể bán hay chuyển giao Giày của mình.